FORMULARZ KONTAKTOWY

Dodaj załącznik (max. 2MB)

Oceanic S.A.
ul. Łokietka 58
81-736 Sopot

Tel.: 58 550 88 00
Fax: 58 550 88 84
Email: oceanic@oceanic.com.pl

OCEANIC Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KR 0000317546,
NIP 585–144–44–49, REGON 220702097, kapitał zakładowy 82.500.00 zł, opłacony w całości.