FORMULARZ KONTAKTOWY

Dodaj załącznik (max. 2MB)
Zgoda na przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją niniejszego zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Oceanic SA z siedzibą w Sopocie przy ul. Łokietka 58.

Oceanic S.A.
ul. Łokietka 58
81-736 Sopot

Tel.: 58 550 88 00
Fax: 58 550 88 84
Email: oceanic@oceanic.com.pl

OCEANIC Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KR 0000317546,
NIP 585–144–44–49, REGON 220702097, kapitał zakładowy 82.500.00 zł, opłacony w całości.